Hitri kontakt

MDI VELENJE Kersnikova cesta 13, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 46 68
mdivelenje.40@gmail.com

Odbor invalidov Šoštanj MDI Šaleške doline Velenje

Sedež odbora: Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Predsednik:
Stane MLAKAR


Člani Upravnega odbora:

Stane MLAKAR: predsednik
Ivan ANDREJC: podpredsednik 
Anita BRLOŽNIK: tajnica           
Ana Marija CENTRIH: blagajnik                    
Marjan BRGLEZ, športni referent
Člani OI:     Zala MLAKAR
                   Milica LESJAK 
                   Frančiška PLEŠNIK      
                   Jože ŠKRBOT                                                                                                            Franc OVČJAK  

Nadzorni odbor:

Predsednik  - Bernard ROGLŠEK 
Član:              Fanika MRAK 
                      Ivan POLOVŠAK

Poverjeniki:

Milica LESJAK - Šoštanj     
Vera RADOJA - Lukovica  
Francka PLEŠNIK - Gaberke   
Matilda ANDREJC - Ravne        
Bernard ROGLŠEK - Zavodnje  
Franc OVČJAK - Topolšica  
Ana MAJHEN- Skorno