Hitri kontakt

MDI VELENJE Kersnikova cesta 13, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 46 68
mdivelenje.40@gmail.com

Odbor invalidov MO Velenje MDI Šaleške doline Velenje

Sedež odbora invalidov MO Velenje:
Kersnikova cesta 13, 3320 Velenje, p.p.2

Predsednik:
Marija MAZEJ

Tajnica:
.......................................

Blagajničarka:Poverjenik:
Anton Krajnc